View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Til gjengjeld handterer ikkje KeePass deling eller backup.

Det må du ordne sjølv. Elles så har Lastpass lagring av både brukernavn, passord og andre tekststrenger du har lyst til å oppbevare. Det har innebygd passordgenerator, som iallefall støtter opp til 255 tegns strenger, og informasjonen er kryptert i lagra form (med passphrase som nøkkel). Det funker og på alle platformer.

Viare har ikkje akkurat lastpass hatt ekstremt dårleg sikkerhetshistorikk. Det var ein feil i chrome-extensionen som var rimeleg stygg; elles har det stortsett vore mindre alvorlege problem, og - dei har vorte lappa fort. Fordelen med serverbasert kode er at det kun må fiksast ein plass - og brukaren treng ikkje gjere noko.

I tillegg har lastpass tilgangslogger, som viser kven som har aksessert kva. AAA er ofte viktig i businessammenheng...

Det er to ulike produkt, som passer i ulike situasjoner. For SMB som må dele passord mellom brukarar gir veldig fort lastpass meir meining enn keepass, ettersom du slepp å dille med backup og deling sjølv.

Privat bruker eg lastpass, nettopp for å sleppe å dille med backup, og ha ting synkronisert. I jobbsammenheng er sjappa stor nok til å ha rutiner for det.
Sist endret av vidarlo; 16. juni 2018 kl. 21:33.