View Single Post
Jeg ser på det som scam, siden produktene er frontet av folk som er bolet. Og det fremstår som at ved å bruke produktet kan man også oppnå en slik fysikk.

Og mange produkter hevder egenskaper som de har null vitenskapelig bevis for