View Single Post
Varierer selvsagt etter dose og ikke minst styrke på soppen. Samtidig er det ofte sånn at om man først har brutt "virkelig" gjennom så er det lettere å også bryte gjennom på noe mindre doser. Er man sensitiv og tilstede vil man selvsagt få en mye dypere opplevelse selv på lavere doser.

Interessante cevs (utover geometriske fargespill) kan komme fra ca 1,5g og oppover (hvis man er noe sensitiv). Her kan man gjerne få cevs der man kan ane åndeverdenen, en kommunikasjon kan også ta form. På mye høyere doser opp i ca 4-5g++ (avhengig av individ) er det et dypere gjennombrudd der man bryter fullt og helt gjennom og enteties tar form og event også bolig i deg. Her kan ens forståelse og virkelighetsoppfatning virkelig bli rokket dypt inn i sjela.

Godt mulig du hadde svært potent sopp.. samtidig har set og setting mye å si, og om alt falt fint til rette, stjernene var fininnstilt, samt plassens ånd ha gjort sitt til at "portene" ble åpnet for dere selv på 1,5g.