View Single Post
Det har jo vært en pain in the ass i mange mange år for cannabis-røykere som har fått inndratt førerkortet. Jeg vet ikke hvor mange det gjelder på landsbasis men i Innlandet Politidistrikt gjaldt det 19 personer mellom 2015-2017.

Bakgrunn: (Hvis tl;dr scroll ned til saken nå)
Praksisen har pågått fordi politiet lener seg på at virkning av cannabis er lang og i følge dem bryter trafikkparagrafen om edruelighet. Problemet er bare at det er cannabisbrukere som ikke er tatt for trafikkforseelse som også har mistet lappen.

Personer som har innrømmet bruk av cannabis en gang i måneden mot menssmerter, blitt tatt i å røyke på fest eller pågrepet med hasj i lomma utenfor dealeren sin upåvirket av hasj, og personer som heller tar seg en joint eller to hver 14 dag enn et par øl har mistet førerkortet. Enkelte har mistet jobben sin fordi de mistet lappen og en mistet førerretten i så lenge som 7 år. Den mest kjente saken er nok Bjørn Dahl som gikk til sak mot politiet to ganger og vant begge gangene, (link til første dommen). Han har i mange år vært en aktiv samfunnsdebattant og skrevet kronikker og avisinnlegg fra både innsiden og utsiden av fengsel om feilslått narkotikalovgivning og fengslenes overformynderi.

- Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthiniussen har omtalt politiets handlinger som «en historie om grovt maktmisbruk og misforstått avskrekking.» og det har vært reist spørsmål om praksisen er grunnlovsstridig mot retten til privatliv.
- Advokat John Christian Elden har kritisert praksisen i egen blogg og skriver at "Politi og domstoler må slutte å inndra førerkort som et ruspolitisk virkemiddel".
- NORMAL har gått ut mot praksisen "Det er ingen sammenheng mellom sjåfører som kun har besittelse på rullebladet og om de kjører ruset eller ikke."
- Sivilombudsmannen har sett på over 500 klagesaker og funnet saksbehandlingsfeil i flere.

Enda har den sterkt kritiserte praksisen fortsatt i årevis.

I juli i år var Rusreformen oppe til vurdering på Stortinget. Reformen som helhet ble stemt ned men flere punkter i reformen ble stemt for, blandt annet flertall for at "Stortinget ber regjeringen særlig gjennomgå praksis med tap av førerrett i tilfeller der man ikke ser noen sammenheng mellom personens bruk av rusmidler og føring av motorvogn."

Saken nå: I går gikk mediene ut med at også Høyesterett (i tillegg til lagmannsretten som tidligere kjennelser) er uenig i politiets praksis. Høyesterett konkluderer "Bruk av cannabis i små mengder inntil tre ganger per måned, ikke alene er tilstrekkelig til å underbygge at brukeren ikke er edruelig." Når Høyesterett lukker en ankesak på denne måten har ikke motpart mer å si for å få gjennomslag for sin side. I dette tilfellet er politiet motpart. Jusprofessor mener dommen kan være av viktig betydning for eldre saker og føre til rett til erstatning.

Så, skal vi ta Høyesteretts beslutning som et stort steg i riktig retning og juridisk gjennombrudd for brukere av cannabis eller tror dere vi kan forvente at politiet fortsetter praksisen? Vil politiet påstå at man røyker oftere enn tre ganger i måneden for å komme seg rundt Høyesteretts uttalelse? Å puffe tre ganger i måneden som Høyesterett har satt som limit er ikke mye når man skal sammenligne med andre stoffer, en gjennomsnittsnordmann drikker oftere så generelt bør man fortsatt leve etter det en av de som mistet førerkortet sa: "Det eneste jeg har lært av dette er at man ikke bør være ærlig med politiet."
Sist endret av celtseus; 22. oktober 2021 kl. 15:57.