View Single Post
Det finnes antidepressiv medisin som tilhører monoaminoksidasehemmere (MAOI): Nardil, Parnate, Marplan og Eldepryl. Midlene er ikke markedsført i Norge, men fremfor alt fenelzin (Nardil) forskrives i en viss utstrekning på registreringsfritak. Særlig hallusinogen er dem ikke, selv syrian rue kan knapt kalles hallusinogen.