View Single Post
Hvis du scroller helt ned på siden vil du se at adressen de oppgir er i england. Hvis du googler adressen vil du finne at det er sånn 3-400 andre firmaer på samme adresse. Ganske imponerende når man ser at det bare er toetasjers-privathus.

Det er sannsynligvis dropshipping fra kina.