View Single Post
Jeg bruker tramadol daglig og det har ikke kommet opp på mine rustester. Aner ikke hvorfor