View Single Post
Sexy as fuck.
Mozzie's Avatar
Jeg har en ganske kraftig stasjonær pc så av den enkle grunnen heller jeg litt mot PS5 ettersom jeg allerede har en "xbox" som er kraftigere enn den nye serien. Men rent ellers tror jeg det er vennekretsen som stort sett bestemmer hvilken konsoll det blir. Alt blir heldigvis mer cross plattform nå da.