View Single Post
Sitat av kalism Vis innlegg
Fått fiksa det

Hva slags IPTV-leverandør kjører du? Hørt Excellent IPTV er bra.
Vis hele sitatet...
Jeg bruker Sumo.

Det er verdt å merke seg at det nå er ulovlig med strømming av innhold som dette etter at den nye åndsverkloven trådde i kraft 1. juli 2018:

Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk som «åpenbart» er lagt ut i strid med loven, og strømmingen er «egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad»
Vis hele sitatet...
(fra http://rett24.no/articles/dette-er-e...-andsverkloven)

Hvor problematisk dette blir for IPTV-brukere er uklart, men du skal ikke se bort fra at TV 2 eller andre aktører prøver å forfølge brukere av slike tjenester.