View Single Post
Tom for megabytes
AtXbYeA's Avatar
Sitat av dvs
det kan hjelpe. DHCP range til Speedtouch 780 WLT er 10.0.0.1-100. Dvs. at den første maskinen får riktig ip fra modemet, men ikke den andre som får 86.14x.xxx.xxx, dette er en ip som windows lager fordi den ikke får tildelt ip. Det kan hjelpe å resette modemet. Ellers er det noe med nettverksintillingene på pc'en.
Vis hele sitatet...
Gratulerer i makspoeng på feilinformering.

86 adressen er en public-ip som han får fra ISP, du tenker på APIPA adresser som 169.254.x.x adresser.