View Single Post
Sitat av fuzzy76 Vis innlegg
Jeg hater den type relaying. Det ødelegger mentions, støtter ikke private meldinger, gir dårlig oversikt over hvem som sitter "på den andre siden" så man vet ikke alle som ser hva du skriver, etc.
Vis hele sitatet...
spørsmålet er da, hva er en bedre løsning? Situasjonen i dag er at vi har en gruppe på discord og en annen gruppe på IRC. Og så har man noe overlapp mellom de gruppene med de som er på begge.

Slik relaying er jo en måte å prøve å løse utfordringen med å slå sammen de 2 communitiene på en måte - uten å måtte tvinge folk over til en av plattformene (og gitt diskusjonene her, tror jeg ikke man får alle over på kun 1 plattform). Og jeg har ikke vært på IRC på en god stund så aner ikke hvor aktiv den chaten er - men discord-kanalen har ikke kjempstor aktivitet. Så å få økt aktiviteten i chaten tror jeg kunne vært veldig positivt.

Så da blir jo spørsmålene:
- Finnes det noen andre bedre måter å oppnå målet om høyere aktivitet i chat?
- Eller synes man at det egentlig bare funker bra slik det er nå og at aktiviteten er ok - og det er egentlig uproblematisk at man har 2 chater.