View Single Post
Om du tar små doser er jeg 99% sikker på at du ikke får noe bad trip. Små doser kan minne litt om alkohol rus. Har selv tatt store doser flere ganger og aldri vært i nærheten av å være ukomfortabel.

Enkelte kan bli litt svimmel og små kvalm spesielt i kombinasjon med alkohol eller GHB (vennligst ikke kombiner med GHB).