View Single Post
Det kan fungere.
Ispinne på et liggende glass med et lite alu-folie fat på ene siden.
Men 250 mg er lite, mulig det vil bli vanskelig.

Noe som veier 250 mg foruten kaffepose?