View Single Post
Du skriver at du ikke er psykotisk lenger, da har du åpenbart vært psykotisk før. Hvorfor risikere å få dette utløst på nytt ved å røyke cannabis? Risperidone og cannabis kombo i seg selv er problemfri, men går du på risperidone for å holde psykose i sjakk, så leker du med ilden hvis du inntar cannabis. Hold deg unna potensielt psykosefremkallende rusmidler.