View Single Post
Sitat av DrPerception Vis innlegg

Vanskelig og måle, men opplever et angrep hva som er ansett som maskulinitet og kanskje forventninger om at menn skal kunne bidra like godt som kvinner på områder kvinner tenderer å være flinkere på en menn og vice versa. Det er selvfølgelig overlapp i egenskaper, men jeg som person skårer VELDIG stereotypisk for menn på de fleste psykologiske tester hva angår personlighet, interesser, holdninger etc..
Vis hele sitatet...
Hensikten er ikke at du ikke skal kunne ha disse egenskapene, men at menn ikke ha dem. På samme måte trenger ikke jeg å ha gutteinteresser, men jeg kan det hvis jeg vil. Det er for eksempel ikke noe mål at alle menn skal gråte og snakke om følelsene sine, men det er faktisk veldig viktig at de kan det dersom de har behov for det. Dette er en stereotyp forventning som mange gutter og menn har lidd under.


Det vil derfor føles urettferdig mot meg og min familie om jeg skulle fått barn og måtte opplevd påtvungen pappaperm, når min kone av biologiske grunner utviklet over flere millioner av år med evolusjon sannsynligvis er i stand til å gjøre en mye bedre jobb en meg.
Vis hele sitatet...
Jeg er enig. Tvungen pappaperm høres veldig urimelig ut. Derfor har vi nå en helt vanvittig god mamma/foreldreperm, og med en pappaperm i tillegg. Frivillig å benytte, selvsagt.

Det er dessverre slik at mange kvinner mener de har rett på alle goder knyttet til hjem og familie, og føler at det er noe som blir fratatt dem hver gang mannen får rettigheter. Derfor ramaskrik nå, selv om mamma-/fellesdelen var ca lik som nå for 10 år siden og ingen klagde da over at det at umulig å amme. Menn er fraværende i denne debatten, noe jeg skjønner godt da de blir møtt med "no uterus, no opinion" - holdningen.

I tillegg er det sterke insentiver i arbeidslivet for menn til å ikke velge noe av fellesdelen. Øremerkingen gjør det stuerent for menn også å prioritere permisjon.

Menn har større genetisk variasjon noe som blant annet kan ses på i fordeling av IQ hvor menn ofte er både de dummeste og de smarteste, mens hvor kvinner tenderer til å ligge nærmere midten med færre uteliggere.
Vis hele sitatet...
På hvilken måte er det relevant?

For jenter er kanskje heller tapet at de i høy grad blir oppfordret til å ta høyere utdanning og bli "sterke" karriere kvinner forså finne ut i slutten av tjue åra at den biologiske klokke tikker ned, de har ikke fått barn, samtidig som de med høyere utdanning blir oppfattet som mindre attraktive av gutter.
Vis hele sitatet...
Jeg har selv aldri opplevd høyere utdanning som et drawback på sjekkefronten og har ikke egentlig hørt om noen andre som opplever det slik heller. Men man kunne gjerne gjøre det enklere å få barn under utdanning, det tror jeg ville vært positivt for samfunnet.


En "sterk" kvinne eller mann handler i stor grad hos meg om muligheten til og se sine individuelle styrker og begrensninger.
Vis hele sitatet...
Enig! Individuelle egenskaper altså, ikke gruppeegenskaper.

Så har man den seksuelle frigjøringen og som har blitt til ons kultur hvor mange kvinner utvikler hat til menn fordi dem oftest ikke er bygget for dette sex mønsteret i samme grad som menn.
Vis hele sitatet...
OK, dette må du faktisk belegge med ett eller annet.


Resultater av hele feminisme greia at kvinner rett og slett vestlige blitt mindre attraktive for meg,
Vis hele sitatet...
Jeg har ikke tenkt å innrette livet mitt etter hva akkurat du finner attraktivt, akkurat som du ikke bør innrette deg etter hva Sigrid Bonde Tusvik finner attraktivt. Vær deg selv, du.
Sitat av bennnern Vis innlegg
Brede kjønnsroller er ikke synonymt med like kjønnsroller.
Vis hele sitatet...
Enig! Det ikke et mål at alle skal være androgyne (vet ikke hvor du har det fra), men at alle skal kunne ha og vise de egenskapene som er naturlig for dem, uten at de skal "tilhøre" den ene eller andre gruppen.


Så kan man jo også spørre seg om kjønnsroller kan være gunstige for menn og kvinner i noen situasjoner. Er det en selvfølge at det er best at mennesker med ulik kromosomsammensetning sosialiseres og behandles likt i alle sammenhenger?
Vis hele sitatet...
Debør sosialiseres og oppdras med utgangspunkt i hvordan de er, enten de passer inn i stereotypien eller ikke. Mulig flertallet av gutter er sånn og sånn, men det mindretallet som ikke er det skal ses for dem de er, ikke som den gruppen kromosomene deres bestemmer.Sitat av SkurtNilsen Vis innlegg
Greia er at disse motsetningene som ble tatt opp av Brennpunkt nesten ikke blir snakket om i media og politikken. Å snakke om menns problemer i 2019 er nærmest tabu. Ikke helt, men nesten. Derfor syns jeg det er bra at det endelig blir tatt på alvor av NRK.
Vis hele sitatet...
Kjempeviktig tema, det burde vært behandlet mer respektfullt enn å bli kalt sutrete og usexy av en middelmådig komiker.


Dere er mindre utagerende og gærne av natur og det blir urimelig å skylde på feminisme for dette. Men derfor er det ekstra fucked up at lærere vurderer gutter ekstra strengt pga. de er urolige og kjeder seg lett, når det ligger i vår natur å ha mye energi og trang til å utforske og bruke kroppen aktivt.
Vis hele sitatet...
Det er i tillegg egenskaper som er nyttige og burde bli oppmuntret til, også hos jenter. Å jage etter ytre anerkjennelse og være livredd for å feile er ikke nødvendigvis det som fører deg lengst verken i arbeidslivet eller i livet ellers. Tror jentene kunne hatt litt å lære av guttene, jeg. Og så er det viktig å huske at det er mange jenter i guttegruppaog gutter i jentegruppa. De faller dobbelt utenfor.

Dette høres logisk ut! Kunne en mulig løsning vært å fokusere mer på gode og konstruktive tilbakemeldinger og motivasjon tilpasset elevene som enkeltindivider gjennom mesteparten av utdanningsløpet, også vurdert dem anonymt ved eksamen mot slutten av året?
Vis hele sitatet...
Ja, jeg tror det. Jeg tror det ville gjort relasjonene bedre også.


Som i at kvinner skal oppføre seg pent og lydig og at menn skal være sterke og aldri vise svakhet og den type shit?


Hahaha jeg skjønner hva du mener! Jeg tenker ofte det samme selv om mange "sure feminister"... men dette går begge veier. Mange kvinner tenker "wow, han fyren der kan ikke ha fått seg noe på leeenge" når de støter på menn som våger å prate om diskriminering mot menn.

For å leke djevelens advokat: Tusvik er jo tross alt komiker, så det gir mening at hun er mer opptatt av å sjokkere og provosere frem reaksjoner fremfor å bidra til en fornuftig debatt.
Vis hele sitatet...
Den type shit, ja

Hva man tenker er en ting, men i en debatt er det mobbing og hersketeknikk. Kanskje en kjepphøy komiker ikke var helt rett person til å representere feminismen i en sånn dokumentar. Det finnes faktisk noen av oss som er interessert i dialog.
Sist endret av *pi; 11. mai 2019 kl. 13:59. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.