View Single Post
Riktignok noen år siden jeg svarte på dette. Var på sesjon i 2008 og svarte ja på dette spørsmålet. Da ble jeg kjent tjenesteudyktig og fikk reise hjem med en gang. Jeg listet også opp stoffer jeg har prøvd på dette skjemaet og fikk til svar at de ikke kunne ha noen som hadde brukt amfetamin i nærheten av skytevåpen.