View Single Post
Sverger til Frydenlund Fatøl.
Om de hadde hatt amstel i Norge, tror jeg det hadde vært favoritten.

Eller så er jeg veldig glad i Chang og Leo fra Thailand