View Single Post
Det som står på regjeringen sin side vet jeg ikke om er sant, Nederland har lenge ønsket å skjerpe inn reglene for cannabis til turister, men da jeg var der i 2019 var det enda ikke blitt sånn. Måtte bare vise førerkort nedi der, det finnes alt fra shady coffeeshops til litt mere ordentlige og de som er shady selger sikkert til nesten hvem som helst uansett.
Ellers får man taki det meste nedi der på kveldstid.