View Single Post
Gaba kan øke testo. Ghb også men ghb er ikke kosttilskudd selvom det ble solgt lovlig på helsekosten på 80 tallet...