View Single Post
Kjøp indeksfond. Da tjener du på at markedet stiger som helhet. Så lenge du er langsiktig nok vil du alltid tjene penger fordi verden generelt blir rikere (økonomisk vekst). Hadde du kjøpt hovedindeksen for 10år siden ville du 3-doblet pengene dine, siste 20år, 4-doblet.

Hvorfor ikke enkeltaksjer? Så og si ingen privatpersoner har evne til å plukke ut vinneraksjene over lengre tid. Enhver idiot med risikoeksponering og litt flaks kan se ut som et geni, det betyr ikke at investeringen var rasjonell til å begynne med. Tenk at du konkurrerer mot verdens skarpeste hjerner med en haug med erfaring, ressurser og nettverk, topp-matematikere og statistikere, og kunstig intelligens.

Enkeltaksjer er forbundet med høyere risiko fordi det innebærer noe som kalles for selskapsspesifikk risiko. Dette er risiko forbundet ved at noe uventet skjer med selskapet som kan påvirke fremtidig inntjening og dermed aksjekurs. Risiko er enkelt sagt muligheten for å tape penger. Hvis kjøper en aksje for 100kr og den faller 50%, må du ha en 100% avkastning fra bunnpunktet for å komme opp på 100kr igjen. Dette gjør at man vil kreve en høyere avkastning for å kompensere for risikoen. MEN! Prisene på aksjer reflekterer ikke denne risikoen (man får ikke noe risikopremium for dette) fordi den er mulig å kvitte seg med om du kjøper mange nok aksjer (diversifisering). Da vil summen av uventede gode og dårlige hendelser nulle ut hverandre. Indeksfond består av mange aksjer, noe som gjør at denne risikoen elimineres.

Lykke til!