View Single Post
Sitat av *pi Vis innlegg
Lorenz: Det blitt litt satt på spissen i alle retninger her, så jeg må ha klargjort noen punkter for å vite om du er så ekstrem som du fremstår:

Er det din påstand at samtlige angst-og depresjonsproblemer skyldes livsstil og kan fikses med livsstil? Og du er sikker på at dette gjelder for alle selv om personen det er snakk om har en annen mening om sin situasjon (som meg)?

Er det også din påstand at jo mer formell utdanning en person har om helse, jo mindre trygt er det å lytte til råd fra dem? Du er altså, i kraft av å ikke være psykiater, ekstra kvalifisert til å gi råd om psykiatri?i
Vis hele sitatet...
Dersom det ikke skyldes livsstil, hvorfor lager da farmasøytene kjemiske kopier av de samme neurosubstansene som man får ved å holde en sunn livsstil?

Du bør ikke kalle meg ekstrem fordi jeg har et annet syn enn deg og dersom du ikke tror på det var 50 000 overdosedødsfall på opiatmedisiner i USA i 2017, utskrevet av """fagfolk""" så synes jeg du burde sjekke dette opp selv.

En annen ting er at når enkelte av disse """fagfolkene""" blir tatt på fersken av å forgripe seg seksuellt på neddopede pasienter, så sier de også at det skulle være en del av behandlingen. "Bare man beføler dem litt nedentil" så blir de frisk som en fisk.. Fagfolk meg her og fagfolk meg der...

Hør heller på Einstein som engang sa at: Å leve er som å sykle. Man må bevege på seg for å være i balanse.