View Single Post
Trådstarter
16
Sitat av Nether Vis innlegg
Nå har vi kun innsyn i en liten del av forholdet, men ut fra måten du beskriver dynamikken deres og samtalen framstår det som åpenbart for meg at dere ikke er kompatible. Det er noe med forventningene man har til et forhold og behovet for anerkjennelse og oppmerksomhet fra partneren som bør være på noenlunde samme nivå for at ting skal fungere. I det minste må forholdet være basert på forståelse og vilje til å innfri partnerens behover til en slik grad at begge føler seg ivaretatt.

Hvis du føler at hun ikke gir deg nok oppmerksomhet når dere i sosialt selskap og hun ikke forstår hva du mener når du tar det opp, og heller ikke er villig til å anerkjenne disse følelsene nok til å endre oppførselen sin er det et tydelig tegn på at dere har ulike forventninger til hva et forhold skal innebære. I tillegg beskriver du flere ting du tar opp med henne som hun ikke forstår eller anerkjenner, noe som for meg ville vært tilstrekkelig til å vurdere om denne personen er riktig for meg. Du beskriver også at dere har ulike syn på hvilken grad av intimitet som er akseptabel med personer utenfor forholdet, og dette er et trekk som gjerne er knyttet til kjerneverdier i personligheten.

Jeg synes du håndterte tekstsamtalen svært dårlig. Hun kom mye bedre ut fra den enn deg. Samtidig skjønner jeg også at det vi ser i samtalen er frustrasjoner som har bygd seg opp over lang tid for deg, og at dette var utløpet. Til syvende og sist er det dere som skal stå i dette forholdet, og dere som må avgjøre om det er verdt å kjempe for. Folk med større ulikheter enn dere har fått det til å funke til slutt. Det dere i alle tilfeller bør gjøre er å ha en ordentlig samtale ansikt til ansikt og snakke i dybden om følelsene deres. Anerkjennelse av partnerens behover og ønsker er grunnpillaren i alle forhold. Start der
Vis hele sitatet...
helt enig i alt du skriver