View Single Post
Sannsynligvis er telefonen låst m telefonlås slik at du må låse opp denne før Pin. For å sjekke kan du starte telefonen uten sim og se om du da blir bedt om opplåsingskode.