View Single Post
Sitat av 5FDP Vis innlegg
Holder det ikke med postboksen som adresse?
Vis hele sitatet...
En postboksadresse kan ikke brukes som en adresse for offisiell registrering. Hvis TS ønsker å motta trygd mens han bor i campingvogn o.l. kan han søke om ha vogna på en fast bopeladresse.