Tråd: snorking
View Single Post
Sjekk deg selv for skjev septum og nesemuslinger. Få riktig kroppsvekt.