View Single Post
Jeg bruker det når jeg ikke klarer å formulere det jeg vil si på riktig måte. Kanskje for å distansere meg fra noe som er upolitisk korrekt/ politisk ukorrekt, holdt jeg på å si.