View Single Post
CHR: rabid badger
robhol's Avatar
Det er bare et uttrykk, det betyr ikke noe spesielt. Det er verken usikkerhet eller "dårlig språk", men det har ikke voldsomt mye viktig semantisk innhold, heller.