View Single Post
Det brukes opprinnelig når du sier noe som kan oppfattes som støtende eller kontroversielt.
Og at mottaker ikke skal ta det som sies helt bokstavelig.
Sist endret av random105675; 9. mars 2023 kl. 07:46.