View Single Post
Sitat av Dough Vis innlegg
Du blir garantert kandidat for skjønnsligning hvis det ikke blir dokumentert. Dette har Skatteetaten full myndighet til, de kan bare anta hva du har lurt unna så får du vel en 10-14 dager på deg til å betale. Fengsel og bot etter alvorlighetsgrad. Lykke til.

§ 12-2.Skjønnsfastsetting
(1) Skattemyndighetene kan fastsette det faktiske grunnlaget for skattefastsettingen ved skjønn når det ikke foreligger noen fastsetting etter kapittel 9 eller leverte meldinger ikke gir et forsvarlig grunnlag å bygge fastsettingen på.
(2) Skjønnet skal settes til det som framstår som riktig ut fra opplysningene i saken.
Vis hele sitatet...
Men tilbake til hovedtittelen, hva er sjansen for og bli tatt? Er den skyhøy, høy eller lav? Om jeg tar ut pengene isteden, fremfor og bruke bankkortet fra Bitsafe, er sjansen mindre? Jeg kan jo bare tenke meg hvor mange som dessverre gjør det slik her til lands.