View Single Post
CHR: rabid badger
robhol's Avatar
Sitat av JRF Vis innlegg
"Våpenlobbyen" i USA er den jevne amerikaner. Siden organisasjoner som NRA, GOA, osv. har en både enormt stor og et enormt bredt utvalg av befolkningen som medlemsmasse. Og disse medlemmene er hvem de lobbyerer på vegne av. Akkurat som f.eks en fagorganisasjon når det gjelder forskjellige fag og yrker. Som sagt å idiotforklare en så stor gruppe av USA's befolkning faller på sin egen urimelighet.
Vis hele sitatet...
Selv hvis du hadde hatt helt rett i dette, (og det er et stort "hvis",) er det irrelevant. Du snakker nemlig fortsatt, og etter at det allerede har blitt påpekt, om noe helt annet enn argumentet du later som du svarer på.

Når det er sagt, tror jeg ikke du har rett i påstanden uansett: en "lobby" er, i vanlig bruk, en spesifikk interessegruppe som gjør spesifikke forsøk på å påvirke politikk. Det er et begrep som brukes om folk som går lengre enn vanlig demokratisk deltakelse for å få gjennomslag, gjerne på organisert vis eller på måter som ikke automatisk er tilgjengelige for hvermannsen. At NRA blant annet har hatt sin egen TV-kanal med regelrett propaganda antyder også at de ikke er helt synonyme med mannen i gata.

For all del, underbygg det gjerne (med kildehenvisninger) hvis du mener å ha belegg for å påstå at våpenlobbyen er representativ for befolkningen i det store og hele - pass gjerne på at du ikke kommer med argumentasjon mot noe helt annet enn det folk sier.

I mellomtiden er det vanskelig å ikke være svært skeptisk.