View Single Post
Det sa du ikke ikke noe om, du sa bare at vi ikke produserte våpen.