View Single Post
Elitistisk dass
vidarlo's Avatar
Donor
Ja, du kan vere ærleg med advokaten. Advokaten har taushetsplikt for informasjon han får i eit klientforhold. Advokaten skal jobbe til beste for klienten, og vil bygge argumentasjonen på det påtalemakta (eventuelt den sivile motparten) måtte ha av informasjon.