View Single Post
At du føler du trenger pengene er ikke så viktig når du faktisk ikke har rett på dem. Skattebetalere betaler inn pengene i den tro at de går til NAVs system slik det er utformet - når du beholder pengene bryter du den tilliten, og du har ikke krav på pengene. Hvis det blir oppdaget, noe det gjerne gjør, selv etter lang tid, er du i langt mer trøbbel enn 2500 kroner skal tilsi, spesielt hvis du er avhengig av NAV for å få det til å gå rundt.