View Single Post
Man være 18 uansett om man har lappen fra et annet land.