View Single Post
Det eneste nye med "Fake News" er uttrykket. Feilinformasjon har vært en stor del av historien, spesielt enkelt er det å se under diverse revolusjoner og kriger. Under Frankrikes mange revolusjoner har de pumpet ut tidsskrifter av forskjellige slag, alle med mål om å samle folk rundt sin sak, fremfor faktisk informasjon. Konspirasjoner om at eliten skjulte mat fra de fattige under beleiringen av Paris i 1870-71 ble pumpet ut av sosialister, uten at de hadde noe grunnlag for å anta det var sant. Edward Bernays skrev allerede i 1928 om propaganda og feilinformasjon med overlegg for å kontrollere massene i boken Propaganda. Emnet er dypere enn som så, og det ligger nok noe i at internett har endret spillereglene, men konseptene rundt å distribuere feilinformasjon for å få mobben til å forfremme sine fremtidige tyranner ble vi advart mot så tidlig som Aristoteles. Og jeg tror ikke han tok idéen ut av tynn luft.