View Single Post
Innsatte får ikke flere eller færre goder etter hva de er dømt for, det er frihetsberøvelsen som er ment å være straffen, ikke soningsforholdene. Hva de får lov til og ikke handler først og fremst om sikkerhet, og selvsagt om ressurser.

Det høres ut som du har falt for klisjeen om at innsatte har det for bra (sammenlignet typisk med sykehjemsbeboere), og av en eller annen grunn er alltid antall TV-kanaler det umitimale målet på luksusen.

Drapsdømte flest er selvsagt ikke innelåst på cella si det meste av døgnet uten noen form for tidsfordriv i x antall år, det ville jo være totalt umenneskelig og dessuten livsfarlig med tanke på at de skal tilbakeføres til samfunnet på et tidspunkt. På en vanlig avdeling i et lukket fengsel, som også folk dømt for alvorlige forbrytelser ideelt sett skal inn i, er de typisk på jobb, studier eller annen aktivitet i fengselet på dagtid, på boenheten/avdelingen på kveldstid og på cella om natta. Fritidstilbudet begrenser seg vel stort sett til noen lufte/treningstider samt gudstjeneste. Dette tipper jeg varierer en del etter bemanning og fasiliteter rundt omkring. Målet er jo at de skal komme ut som bedre fungerende enn da de kom inn, og det blir du ikke av å gå rundt i ring i en luftegård èn time om dagen og sitte innelåst de resterende 23, med mat servert gjennom luka, i et tosifret antall år. Uansett hvor mange TV-kanaler du har.
Sist endret av *pi; 1. august 2022 kl. 23:29.