View Single Post
Anonym bruker
""
Generert avatar for denne anonyme brukeren
Jeg vet selvsagt hva tysting er, og jeg skjønner hvorfor det ikke er greit, eller gjør jeg det? Er det på grunn av at man utsetter noen for problemer de ellers ikke ville hatt?

Jeg klarer ikke å forstå hvorfor tysting ikke er greit i rusmiljøet, når det er helt greit å rane noen eller tømme kåken deres for alt av verdier.

Hvorfor er det sånn at man blir kalt en tyster om man velger å anmelde noen som uprovosert valgte å rane/gjøre brekk hos deg?
Er det ikke MYE verre å faktisk rane noen, eller gjøre brekk hos dem? Går ikke det minst like mye ut over personen?

Når man har opplevd ran og innbrudd i egen leilighet så opplever man å miste trygghetsfølelsen, man mister hjemmefølelsen og det hele er en eneste stor påkjenning. Det er også en invasjon av privatlivet som kan føles svært blottende. Det er mange andre ting jeg kunne sagt også, det økonomiske tapet og gjenstander med sentimental verdi man aldri får tilbake.


Hvorfor er det kun greit å ordne opp med vold for å gjenforenes med gjenstandene sine? Det er jo ikke alle som kan eller tørr ty til det, så skal disse la seg kjøres over?


Så hva syntes dere?
Jeg mener at man fint bør kunne anmelde om man blir utsatt for uprovosert ran/brekk uten å bli stemplet som snitch, når jeg tenker snitching så tenker jeg noen som tyster for å slippe straff selv, eller for å ødelegge for andre.


Bør man kunne anmelde alvorlige hendelser uten å risikere stempel som snitch?
da mener jeg ikke anmelde at du fikk grisebank fordi du ikke betalte gjelda di, men anmelde noen som helt uten grunn valgte å rane deg, eller gjøre innbrudd hos deg.

Og før noen lurer, nei, samvittigheten min er ren, jeg har (dessverre) vært for redd til å anmelde ett alvorlig ran på grunn av frykt for represalier og rykte, jeg er skuffet over meg selv som var for hjernevasket til å la være å anmelde det. Satt igjen med blåveis, knekt dør og tom leilighet. Hadde det skjedd i dag hadde jeg anmeldt det uten tvil.