View Single Post
Jeg tenker på MBTI som clustering-algoritme. En måte å putte 8 milliarder mennesker i 16 båser, basert på 4 binære faktorer. Så klart vil de som havner i samme bås ha mye til felles. Det er ikke tilfeldig at det er mange INTP/INTJ blant vennene mine. Om noen får "INTP" på en MBTI-test, har vi nok mer til felles enn om noen får "ISFJ".

Pseudo-science-biten er å tillegge båsene forskjellige egenskaper som har ingen eller svak korrelasjon med spørsmålene, f.eks. "INTPs love theory and abstract ideas. They are future-oriented and value truth, knowledge, and competence.", eller å trekke konklusjoner som at "INTPs passer best med partnere som er ISFJ", eller å tro at MBTI forårsaker noe som helst. Når en liste med påstander legges frem er det lett å kjenne seg igjen (confirmation bias).

Om man endrer alt som påstås i diverse MBTI-tolkninger til å være mindre bastante kan jeg være enig i mye. Irrasjonell påstand: "INTPs er gode i sjakk". Rasjonell påstand: "En gjennomsnittlig INTP på Chess.com har høyere rating i sjakk enn en gjennomsnittlig ESFJ på Chess.com".