View Single Post
Sitat av something Vis innlegg
Flere som reagerte på at sønnen hans ikke kunne norsk? Er det ikke vanlig at foreldrene lærer ungene begge språk hvis foreldrene er fra ulike land?
Vis hele sitatet...
Ja men jeg synes han har noen likhetstrekk med faren og språkforståelsen er kanskje inne optimal. Så kan man lure på om faren er istand til å lære bort språk også?