View Single Post
Flere som reagerte på at sønnen hans ikke kunne norsk? Er det ikke vanlig at foreldrene lærer ungene begge språk hvis foreldrene er fra ulike land?