View Single Post
Førstefiskevasker
Barte-Sam's Avatar
132
Nå som det har blitt allment kjent at bamsefar har krafset på småunger, så spørs det jo om han har lyst å komme tilbake til Norge.