View Single Post
A little goes a long way.
Parfyme bør ikke være den dominerende lukten, men heller det lille ekstra 'krydderet' på toppen av en ren og velstelt kropp.