View Single Post
Da ringer du til Fiskeridirektoratet og så forteller de deg nøyaktig hva du har lov til og ikke.