View Single Post
Hva er reglene som forvirrer deg?
Går det på kvoter eller skatt eller noe annet?