View Single Post
Du må bekjenne deg til den kristne tro, kan ikke være straffedømt med lengre enn 6 måneders dom, og ellers ha en ordnet økonomi (at feks kontingenten ikke kommer i veien for dine familiære forpliktelser. Dvs at du er i stand til å betale for deg på et treningsstudio sånn ca). Ellers er medlemmene bestående av mange forskjellige menn, alt i fra trygdede til rikinger. At ordenen kun er for vellykkede rikinger er en myte som var mer riktig for mange år siden enn det er i dag. Læren i losjen dreier seg om å bli et bedre menneske for sine nære og de man ellers møter på sin vei i livet.