View Single Post
Du trenger ikke være kristen for å bli medlem av den norske frimurerordenen, de fleste er det, og mange melder seg ut av statskirken mellom 3. og. 4 grad. Men det stemmer at man må tro på noe som er større enn en selv. Åsatro er nok like mye akseptert, selv om det trolig ikke er like godt ansett.