View Single Post
Frimurerne er kristne, i hvert fall i teorien, og du må bekjenne deg til den kristne tro for å få bli med. De har noen ritualer som kan virke okkulte, men de er ikke satanister av den grunn. For øvrig ingenting galt med å være satanist i den moderne verden. De fleste satanister dyrker bare individets ønsker og behov, og tror ikke på noe overnaturlig.

For å bli vurdert som medlem hos frimurerne, må du bli anbefalt av minst to eksisterende medlemmer. Du må også ha god økonomi, og generelt fremstå som en respektabel borger. Losjen er kun for menn.

Min farfar og hans bror var høyt oppe i den norske frimurerorden. Så høyt som man kommer i Norge, ifølge min far. Min farfar var hotelldirektør, og hans bror var en vellykket riking. Jeg kjenner også andre medlemmer. De er leger, psykologer, advokater osv. Når man skreller bort mystikken, så er det egentlig bare et nettverk for vellykkede menn som tilbringer tid sammen, har lojalitet til hverandre og hjelper hverandre med å lykkes i forretninger.
Sist endret av mentalmelt; 14. november 2023 kl. 13:23.