View Single Post
Ta sjansen på bot/gjem deg på do og ta lærdom av å ikke feste når du ikke har råd.