View Single Post
Sitat av Nurse Betty Vis innlegg
Tusen takk for en flott forklaring Snøras, det gjorde ting mye klarere. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i hvordan jeg opplever verden, det er ekstremt mye følelser involvert. Det er svært skjelden at jeg ikke har en mening om noe,alt fra mat til hvilken rekkefølge en bør gjøre ting i. Kjæresten min er ikke så nøye på hva han har på maten eller hvordan oppgaver utføres. Når jeg spør han om han vil ha ost eller kaviar svarer han" samme det". For meg er det vanskelig å forstå at han ikke har en mening om det.
Er det mulig at personlighetstypene også kan si noe om en er høysensitiv? Etter at det ble fokus på dette har jeg lurt på om jeg også er høysensitiv. I alle fall hører jeg ekstremt godt og får full pott på slike tester.
Jeg ser fram til mer diskusjon om dette spennende temaet, har litt liten tid til å skrive nå.
Klem fra Betty
Vis hele sitatet...
Han bommet på funksjonene dine.

Dominantfunksjonen til en INFJ er Introverted Intuition (Ni) - dette er en underbevisst perseptuell funksjon som danner mønstre og symboler i et system som ikke "trenger" noen rot i den eksterne virkelighet eller et konkret objekt/fenomen, da "objektene" for denne persepsjonsakten er dypt subjektive/mentale begivenheter.

Din støttefunksjon er imidlertid Fe, som er en sosial, sympatisk og gruppe-opprettholdene funksjon. Fe er det du viser når du eksempelvis snakker med andre mennesker, og det re en funksjon som i stor grad er konsensusbasert for å virke som et sosialt glide/binde-middel.

Den tredje funksjonen er Ti, Introverted Thinking, som er en dømmende funksjon tuftet på "indre logikk" eller "essenstenkning". En abstrakt destilerende funksjon.

Fjerdefunksjonen er ekstravert sansning - dette er sansning i den konkrete virkeligheten/sandboxen/tingen rundt deg, og står i opposisjon med Ni. Ni trenger i utgangspunktet ingen ekstern sandbox for å virke, men uten denne hersens ekstraverte sansningen som avbryter og forstyrrer det "indre livet" gir den nå vitterlig også nye impulser, informasjon og aspekter ved livet til tross for at den står i veien for funksjonen du identifiserer deg mest med.

blablabla