View Single Post
Det er ikke skummelt å ta tester, men det kan være skummelt å bruke dem på måter det ikke er grunnlag for, for eksempel skille mellom kandidater på et intervju. Dette er populærvitenskap og ikke vitenskaplige diagnostiske vertøy. Sammenblanding av synsing og vitenskap er en generell tendens i samfunnet som jeg i alle fall synes er skummel. Skal man først utrede psykologiske sider ved sine arbeidstakere så burde man i det minste bruke up to date, vitenskaplig anerkjent teori.

Når det gjelder overdreven testing og måling generelt, er faren der for at man overser det som ikke kan testes, som kanskje er vel så viktig. Eller man tester det med verktøy med lav validitet, og dermed sitter igjen med resultater som er lette å støtte seg til men som egentlig ikke sier så mye om det du trengte å vite.
Sist endret av entropi; 26. mai 2016 kl. 19:07.